Inwoners Duitsland

Inwoners Duitsland

inwoners duitsland I n 2014 had Duitsland 81.197.500 inwoners, waarvan ongeveer 7.356.100 buitenlands. Duitsland heeft de grootste bevolking van de Europese unie. Het is één van de dichtbevolkte landen van Europa met meer dan 230 inwoners per km² . België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een hogere bevolkingsdichtheid.

Geloven

In Duitsland hebben 67% mensen een geloof en 33% hebben geen geloof. De grootse groep zijn de katholieken. Er zijn 25.46 miljoen katholieken oftewel 31% en er zijn 30% mensen lid van de evangelische kerk. In de jaren zeventig kwamen veel gastarbeiders naar Duitsland. Vooral kwamen deze mensen uit Turkije daarom zijn er in Duitsland 3,3 miljoen moslims. Duitsland heeft ook een kleine groep joden van 0.2%.

Terug naar boven